Werkwijze

Om de geloofsgesprekken daadwerkelijk te kunnen gaan voeren zijn mensen en middelen nodig. Bij mensen denken we aan ‘mensen van vrede’ (Lucas 10: 5-7) als plaatselijke partners in een proces dat zich steeds verder uit zal breiden. Dit zijn mensen die het geloofsgesprek zo weten aan te snijden dat het tot een open en belangstellend gesprek tussen mensen komt, waarin mensen naar elkaar luisteren zonder elkaar te beoordelen. Vanuit de gesprekken hopen we dat nieuwe ‘mensen van vrede’ zullen opstaan die de gesprekken op hun beurt ook weer verder kunnen en willen dragen.
Bij middelen denken we in eerste instantie aan een gespreksmethodiek die helpt om open vragen te stellen. Materiaal dat vanuit het Global Christian Forum (waarvan ons Nederlands Christelijk Forum is afgeleid) afkomstig is, vormt de basis hiervoor. Daarnaast wordt ook gedacht aan middelen om digitale community-vorming mogelijk te maken. Op deze manier kunnen ook bovenplaatselijke geloofsgesprekken gevoerd worden.

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken