Agenda

Vrijdag 3 juni t/m maandag 6 juni Opwekking Conferentie 2022
Tijdens de conferentie staat de ‘Geloof en een Hoop Liefde Bank’ opgesteld op Mission Plaza (achter het vliegtuig). Op de GHL Bank vertel je elkaar je verhaal over Geloof en een Hoop Liefde! Zie ook: http://www.opwekking.nl

Zondag 5 juni Opwekking Conferentie 2022
12:30u Seminar: Je Geloof leren delen – het geloofsgesprek.

Wat geloof je eigenlijk precies? En waarom geloof je wat je gelooft? Het Geloofsgesprek is bedoeld om los van hokjes naar de ander te leren luisteren. En: om je eigen geloof te leren delen. Het Geloofsgesprek oefenen levert onderlinge (h)erkenning én verdieping op. Zie ook:Seminar Je geloof leren delen – het geloofsgesprek

 

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken