Toolkit

Herkenbaarheid en Toolkit
In het jaar 2016 is gewerkt aan de uitbreiding van de ‘toolkit’ voor het voeren van geloofsgesprekken. Onderdeel van deze ‘toolkit’ is het nieuwe  -Geloof en een hoop liefde Spel- dat samen met de Evangelische omroep en V.O.F. Vindingrijk tot stand is gekomen. Dit is spel  is op 24 september 2016 gelanceerd tijdens een dag voor gespreksleiders te Amersfoort. Dit spel is uitverkocht!

De eerste stappen en bredere samenwerking
Een voorbeeld van hoe geloofsgesprekken georganiseerd en gevoerd kunnen worden door grotere groepen mensen is dit jaar (2017) zichtbaar geworden in Nijverdal:           ‘Geloof in gesprek’, met elkaar persoonlijke geloofsverhalen delen. Over kerkmuren heen, delen en naar elkaar luisteren wat geloven in God voor je betekent, op alledaagse en bijzondere momenten. Dat was de insteek van de geloofsgesprekken die rond de Week van Gebed hebben plaatsgevonden.  En wat een hartverwarmend enthousiasme en openheid onder de deelnemers! De gebruikte spelvorm; Het Geloof-en-een-hoop-liefde-spel, bleek een goed hulpmiddel om het gesprek in ontspannen sfeer op gang te brengen. Op respectvolle wijze werd er naar elkaar geluisterd, aangevuld en gedeeld. Ongeveer honderd mensen, verdeeld over groepen van 6 tot 8 personen, uit verschillende kerkelijke achtergrond, hebben hun deelname als waardevol ervaren, willen er vervolg aan geven.
Mede n.a.v. deze positieve ervaring wordt verder gewerkt aan een nog bredere samenwerking om zoveel als mogelijk via bestaande organisaties en structuren geloofsgesprekken te stimuleren en te faciliteren.

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken