Visie & Missie

Visie
De Stichting Geloofsgesprekken stelt zich ten doel de communicatie te doen groeien tussen mensen die staan in de christelijke traditie of daar belangstelling voor hebben. De Stichting werkt landelijk, maar stelt zich bij het bevorderen van onderlinge communicatie juist voor dat dit heel concreet lokaal gebeurt, bijvoorbeeld tussen mensen die bij verschillende geloofsgemeenschappen horen. De gesprekken zijn niet van academisch-theologische aard, maar worden gevoerd en gevoed door de persoonlijke ervaring van het geloof in de veelkleurige christelijke geloofstradities. De beweging die vanuit deze gesprekken ontstaat zal ruimte-scheppend en gemeenschapsvormend zijn. Deze communicatie zal enerzijds bijdragen aan meer onderlinge (h)erkenning, anderzijds uitnodigen tot reflectie op en verdieping van het eigen geloof.

Missie
De beweging van geloofsgesprekken heeft tot doel een inhoudelijke bijdrage te leveren aan een proces in Nederland waarin kerken, organisaties en personen elkaar met ruimte voor verschillen (h)erkennen als één in Christus. De inhoudelijke bijdrage bestaat in het creëren van dit bewustzijn bij zoveel mogelijk mensen die staan in (of belangstelling hebben voor) de christelijke geloofstraditie.

Doelstellingen Stichting Geloofsgesprekken